"Pokud jde o úsudek, rozlišit sofisma od důkazu nelze jinak, než ověřením závěru zkouškou nebo praxí. I ty nejjistější závěry vyvozené z úsudku nejsou dokonalé, pokud se neověří."
Roger Bacon

Ediční poznámka
11 anagramů
Ad Severum
Podlažický rukopis

Počet přístupů: 425614

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-Noncommercial-No Derivative Works 3.0 Unported License.


Obsah ©
Vladimír Merta,
2004 - 2005

Anagramy

Druh dávné složité hádanky prožívá v současné době zlatý věk, povzbuzený snadno dostupnými schopnostmi výpočetní techniky. Na desítkách tisíců www stránek jednotlivců i celých redakcí mnoha zemí světa je možno sledovat žebříčky, archivy, poradny i využívat počítačové generátory na sestavování vlastních anagramů.

Ideální anagram je užitím všech písmen slova, věty, nebo jen souvislé části textu k bezezbytkovému sestavení textu nového. Spadá tedy do oblasti vícevýznamových textů, případně kryptogramových metod. Jedno, nebo i dvě slova dovede (při troše trpělivosti) přestavit každý. Při delších textech složitost luštění prudce vzrůstá.

V dobách bez možnosti využití počítačů bývaly anagramy téměř výsadní doménou autorů disponujících zcela neobvyklou představivostí a jejich užívání také autora do vyšších literátských kruhů řadilo. Doma však byly i v oblastech náboženských, vědeckých a obrázek ukazuje, že neznámé nebyly ani proslaveným architektům.

Hospoda postavená kolem r. 1720 v Ostrově nad Oslavou Janem Blažejem Santinim.
V půdorysu (i nárysu) je budova postavena do tvarů dvojího V – anagramu jména stavebníka. Byl jím opat kláštera cisterciáků ve Žďáru nad Sázavou, Václav Vejmluva, neúnavný, ale též vzdělaný a poučený investor.

Blok Anagramy chce však návštěvníkům představit jen světově zcela ojedinělé, specielní anagramy, jež z textu Cosmovy Chronica Böemorum sestavil před třemi desítkami let páter František Borák. Mimo několika novinových článků z té doby bylo prvních 60 z nich zveřejněno teprve v Moravském historickém sborníku, 1999-2001. V současnosti je jich známo 267 a bude následovat jejich postupné vydávání. Poněvadž jsem se podílel na třídění anagramů ze strojopisů Borákovy pozůstalosti, požádal jsem nakladatele Ročenky – Moravský národní kongres o svolení k informativnímu zveřejnění jejich části na webu MILLENIUM, což mně bylo umožněno.


Části:

  • Ediční poznámka je komentář připravený k edici 131 anagramů v Ročence MNK
  • 11 anagramů označuje (jen pro ukázku náročnosti i preciznosti konstrukce metody přesmyček) zobrazení prvních 11 Cosmových anagramů. Všechny jsou sestaveny z úvodního latinského textu Kroniky Ad Severum (česky Úvodu k proboštu Šebířovi). Jednotlivé anagramy jsou vybaveny citací příslušné latinské části textu Kroniky, obrazcem přehledně rozlišujícím samostatné 4 díly hádanky, vyřešeným textem anagramu ve staročeštině, novodobým převodem a také porovnáním staročeského textu podle moderního slovníku staročeštiny.
  • Ad Severum je pak úvodní odstavec latinského textu Kroniky s barevně rozdělenými částmi textu kompletně využitého pro anagramy zobrazené v předchozím bloku. Text věnování je na web umístěn pro přesvědčivé i názorné svědectví o Cosmově bravurní – a každému poněkud obeznámenému s obtížemi a složitostí skladby anagramu – až nepředstavitelné obratnosti stylizace textu a jeho současném využití pro skrytá sdělení anagramů. (Některá různá znění otevřeného latinského textu oproti textu použitém v obrazci anagramu jsou luštitelem převzata z jiných opisů Kroniky, podle jejich souhrnného kritického vydání B. Bretholze).

Pro prvotní seznámení čtenářů s neuvěřitelně náročnými literátskými metodami uplatněnými autorem proslulé literární památky ze 12. století snad materiály postačí. Vážnějším zájemcům o historii, nebo i metodu anagramu je však možno, mimo literaturu uvedenou v závěru, poskytnout i další texty a některé Borákovy komentáře.

NAVRCHOLU.cz